အာရွခရီးစဥ္ေအာင္ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္သမၼတထရမ့္ေျပာ

အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္က သူ႕ရဲ႕အာ႐ွခရီးစဥ္ဟာ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ခရီးစဥ္အတြင္း အေမရိကန္ ေဒၚလာ(၃၀၀) ဘီလီယံေက်ာ္တန္ဖိုး႐ွိတဲ့ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူညီခ်က္ေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။