သက္ႀကီးရြယ္အိုသက္ေသခံကတ္ျပား ထုတ္ေပးဖို႔လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေန

သက္ႀကီးရြယ္အိုသက္ေသခံကတ္ျပားထုတ္ေပးဖို႔  လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန လူမႈ၀န္ထမ္းဦးစီးဌာနမွစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
 
လက္ရွိမွာ သက္ႀကီးရြယ္အိုသက္ေသခံကတ္ျပားထုတ္ေပးဖို႔အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီကိုဖြဲ႔စည္းထားၿပီး ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။အခုလို သက္ႀကီးရြယ္အိုသက္ေသခံကတ္ျပားထုတ္ေပးၿပီးပါက သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားရဲ႕ စာရင္းအတိအက် ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြအေနနဲ႔ သက္ေသခံကတ္ျပားကိုျပသၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြရဲ႕ ခံစားခြင့္ေတြကို ေတာင္းဆိုခြင့္ရွိတယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။
 
 ျမန္မာ့လူဦးေရရဲ႕ (၄.၅)သန္းဟာ အသက္(၆၀)ႏွစ္နဲ႔အထက္ အသက္အုပ္စုထဲမွာရွိေနတာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား (၁၀)ဦးမွာ တစ္ဦးဟာသက္ႀကီးရြယ္အို စာရင္း၀င္ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။