ဒီပါ၀လီေန ့ႏွင့္တိုက္ဆိုင္္ေန၍ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ ဒုတိယအသုတ္ အနီးကပ္သင္တန္းတစ္ရက္ေျပာင္းေရႊ ့ပို ့ခ်မည္

ရန္ကုန္အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ႏွင့္ မႏၱေလးအေ၀းသင္တကၠသိုလ္မ်ား၏ ၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ ဒုတိယအသုတ္အနီးကပ္ သင္တန္းပို ့ခ်ရက္မ်ားထဲမွ ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္သည္ အမ်ားျပည္သူအလုပ္ပိတ္ရက္ ဒီပါ၀လီေန ့ျဖစ္သည့္အတြက္ အစားထိုးတစ္ရက္ျဖင့္ ပို ့ခ်ခ်က္မ်ားကို
သင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္အေ၀းသင္တကၠသိုလ္မွ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္တြင္ သိရသည္။
 
ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္အစား ေအာက္တိုဘာ ၂၅ရက္တြင္ ရန္ကုန္၊မႏၱေလးအေ၀းသင္ တကၠသိုလ္မ်ား၏ ဒုတိယအသုတ္အနီးကပ္ပို ့ခ် သင္တန္းမ်ားကို အစားထိုးသင္ၾကားပို ့ခ်ေပးမည္ျဖစ္သည္။
 
အနီးကပ္သင္တန္း တစ္ရက္စာေနာက္ဆုတ္လိုက္ေပမယ့္ စာေမးပြဲေျဖတဲ့ရက္ေတြကေတာ့ ပံုမွန္ပါပဲ။ထိခုိက္မႈမရွိပါဘူး ဟု ရန္ကုန္အေ၀းသင္တကၠသိုလ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။