ကင္ဂ်ဳံအန္ကို လုပ္ၾကံမည့္အစီအစဥ္အပါအ၀င္ ေတာင္ကိုရီးယား၏ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေျမာက္ကိုရီးယားဟက္ကာမ်ား ခိုးယူဟု သတင္းထြက္

ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ဟက္ကာမ်ားသည္ ကင္ဂ်ဳံးအန္ကိုလုပ္ၾကံသတ္ျဖတ္မည့္အစီအစဥ္အပါအ၀င္ ေတာင္ကိုရီးယားစစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာက္ထြင္း ခိုးယူသြားသည္ဟူေသာ သတင္းထြက္ေပၚလာေၾကာင္း သိရသည္။
 
ေတာင္ကိုရီးယားလႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ရီေခ်ာင္ဟီးက ေျမာက္ကိုရီးယားဟက္ကာမ်ားရရွိသြားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေတာင္ကိုရီးယားကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
 
ဟက္ကာမ်ား ရယူသြားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားထဲတြင္ စစ္ပြဲကာလအတြက္ အေမရိကန္ႏွင့္ေတာင္ကိုရီးယားတို ့ ေရးဆြဲထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားလည္းပါ၀င္သလို ေတာင္ကိုရီးယားမဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားက အၾကီးတန္းစစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသို ့ေပးပို ့ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားလည္းပါ၀င္သည္။
 
အဆိုပါျဖစ္ရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတာင္ကိုရီးယား ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကိးဌာနက ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာေပးျခင္း မရိွေသးေပ။