ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ား၌ မႈခင္း ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈ အေလးေပးေဆာင္ရြက္

ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံုမ်ားတြင္ ေဖာက္ထြင္းခိုးယူမႈ၊လုယက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ အျခားမႈခင္းမ်ားမျဖစ္ေစရန္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ရဲတပ္ဖြဲ ့မွဴးရံုးမွ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္၌ သိရသည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးရွိ အထပ္ျမင့္အေဆာက္အအံု တိုက္ခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအေနျဖင့္ လူ၀င္လူထြက္ အိမ္နီးနားခ်င္းအခ်င္းခ်င္း ေစာင့္ေရွာက္မႈ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ မႈခင္းျဖစ္စဥ္မ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ျပည္သူမ်ားကို အသိေပးေျပာဆိုမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။
 
ယင္းသို ့ၾကိဳတင္ကာကြယ္ အသိေပးေျပာဆိုျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ ့အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာျမိဳ ့နယ္၊ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားပါ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ရဲတပ္ဖြဲ ့မွ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေအာက္တိုဘာ ၉ရက္၌ ေျပာဆိုသည္။