သဘာ၀ေၾကာင့္ ဆံုးရႈံးမႈမ်ား ႏွစ္စဥ္ ႏိုင္ငံဂ်ီဒီပီ၏ သံုးရာခိုင္ႏႈန္းခန္ ့ရွိေနေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတေျပာၾကား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားေၾကာင့္ ဆံုးရႈံးနစ္နာမႈမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ ႏိုင္ငံဂ်ီဒီပီ၏ သံုးရာခိုင္ႏႈန္းခန္ ့ရွိေၾကာင္း ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္၌ ေျပာၾကားသည္။
 
ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္ သဂၤဟဟိုတယ္၌ က်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခေလ်ွာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယသမၼတ(၂)ဦးဟင္နရီဗန္ထိးယူက ယင္းကဲ့သို ့ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
အထက္ပါ ဆံုးရႈံးမႈမ်ားကို ေလ်ွာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားသဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္ ့ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ က်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုးရႈံးႏိုင္ေျခေလ်ွာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္(MAPDRR)ကို ေရးဆြဲထားသည္ဟု ဒုတိယသမၼတက ေျပာၾကားသည္။ 
 
အဆိုပါ စီမံခ်က္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၇ ရက္က စတင္ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ယင္းစီမံခ်က္ကို လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ၾကီးဌာန အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာနက အသီးသီးပါ၀င္ေသာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ၁၂ ခုက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု သိရသည္။