ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီေရႊ၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကား ေရး ဗဟိုေစ်းကြက္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔နဲ႕ ေရႊႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္း၀ယ္ေရးစင္တာမ်ား ဖြင့္လွစ္နိုင္ဖို႕စီစဥ္ေန

ျပည္တြင္းမွာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ေရႊ၊ ေရႊျဖင့္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ လက္၀တ္ရတနာနဲ႔ပစၥည္းေတြ၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာအေခ်ာထည္ေတြနဲ႕ ျမန္မာ့တြင္းထြက္သတၱဳသယံဇာတမ်ား ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားေရး ဗဟိုေစ်းကြက္ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ဖို႕နဲ႕ ေရႊႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္း၀ယ္ေရး စင္တာမ်ား ဖြင့္လွစ္နိုင္ဖို႕အတြက္စီစဥ္ေနတယ္လို႕ စက္တင္ဘာလ(၂၆)ရက္ေန႔က  Summit Park View Hotel မွာျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့ေရႊဗဟိုေစ်းကြက္အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမွ သိရတာျဖစ္ပါတယ္။
 
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းမွာ ေရႊႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္း၀ယ္ေရးစင္တာေတြကို ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ဖို႕ အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊ Shanghai Gold Exchange မွ ေရႊပညာရွင္ေတြ၊ ျမန္မာ့ေရႊဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလီမိတက္မွ တာ၀န္ရွိသူေတြ၊ ျမန္မာ့သတ္ၳဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႕ ျမန္မာ့ေရႊေက်ာက္မ်က္သတၳဳဗဟိုေစ်းကြက္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီမွတာ၀န္ရွိသူေတြ ပူးေပါင္းၿပီး ေရႊဗဟိုေစ်းကြက္ ေဖာ္ေဆာင္မႈအလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခင္ဖြင့္လွစ္နိုင္ဖို႕အတြက္ ေရႊႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္း၀ယ္ေရးစင္တာေတြကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ၿမိဳ႕ထဲမွာ(၁)ခုနဲ႕ မဂၤလာဒံုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဧက(၇၀)ေက်ာ္ ရရွိထားတဲ့ ေနရာေတြမွာေဆာက္လုပ္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
 
ေရႊလုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔လည္း ေရႊႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ေရာင္း၀ယ္ေရးစင္တာျပဳလုပ္ပါက ေရႊသီးသန္႔ေစ်းကြက္ကို ပထမျပဳလုပ္ျပီး ေရႊေစ်းကြက္ေအာင္ျမင္မႈရရွိျပီးမွ ေက်ာက္မ်က္ေစ်းကြက္ကို ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမွ အဆင္ေျပမယ္လို႕ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွသံုးသပ္ေျပာၾကားထားပါတယ္။ ေရႊဗဟိုေစ်းကြက္ျဖစ္ေပၚလာပါက ေရႊဗဟိုေစ်းကြက္ကေန ခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္မွီတဲ့ ေစ်းကြက္ျပဳလုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ နိုင္ငံရဲ႕ အေသးစားအလတ္စား လုပ္ငန္းေတြကိုယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္တဲ့ ေစ်းကြက္တစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။
 
 
ယခုလက္ရွိ ေရႊႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ ေရာင္း၀ယ္ေရးစင္တာျပဳလုပ္ရာမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ဖို႔ အတြက္ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕အင္အားနဲ႔ ျပဳလုပ္ရာမွာအခက္အခဲအခ်ိဳ႕ရွိေနတာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘက္က အကူအညီရယူျပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြျပဳလုပ္မွသာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ ေရႊႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ေရာင္း၀ယ္ေရး စင္တာျပဳလုပ္ရာမွာ အဓိကၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြကေတာ့ နည္းပညာအခက္အခဲ၊ အေတြ႔အၾကံဳ မရွိတာနဲ႔ အရင္းအႏွီးလိုအပ္ေနတာေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။