ေလးႏွစ္အတြင္း ပဲေစ်းအနိမ့္ဆံုးေရာက္

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ဆက္တိုက္ျပန္က်လာေသာ ပဲေစ်းႏႈန္းသည္ ၂၀၁၄  ခုႏွစ္ကေအာက္နိမ့္သည့္ ေလးႏွစ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္းတစ္ရပ္သို႔ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ပဲေစ်းကြက္အတြင္းမွသိရသည္။
 
ၾသဂုတ္လေနာက္ဆံုးအပတ္အတြင္းက ဘုရင့္ေနာင္ပဲေစ်းကြက္ပိတ္ျပီး ျပန္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုေစ်းႏႈန္းမွာ ယင္းေစ်းထက္ပင္ နိမ့္ေနျခင္းျဖစ္သည္။
 
လက္ရွိပဲေစ်းသည္ျပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းကထက္ မတ္ပဲတစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၂၃၀၀၀ မွ ၂၈၀၀၀ ခန္႔ႏွင့္ပဲစင္းငံုတစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၆၀၀၀ ခန္႔ေစ်းသို႔က်ဆင္းလ်က္ရွိျပီး ျပည္ပအ၀ယ္ေပၚမူတည္ျပီး ေစ်းႏႈန္းေျပာင္းလဲႏိုင္ေၾကာင္း ပဲကုန္သည္မ်ားကဆိုသည္။