ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕ ပိတ္ဆို႔မႈအေပၚ ေျမာက္ကိုရီးယားတံု႔ျပန္

ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီက ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚ အေရးယူပိတ္ဆုိ႔မႈအသစ္ေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ  ဥပေဒနဲ႔ မညီဘူးလို႔ ေျမာက္ကိုရီးယားဘက္က တံု႔ျပန္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံကိုလည္းၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ မလံုေလာက္ေသးဘဲ ေျမာက္ကိုရီးယားအေပၚပိုၿပီးျပင္းထန္တဲ့ပိတ္ဆို႕မႈေတြျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ အေမရိကန္သမ္ၼတေဒၚနယ္ထရမ့္ကေျပာပါတယ္။
ကုလသမဂ္ၢဆိုင္ရာ ေျမာက္ကိုရီးယား သံအမတ္ကေတာ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံကို ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။  ေျမာက္ကိုရီးယားသံတမန္ ဟန္တဲကေတာ့ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီရဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ ဥပေဒျပင္ပေရာက္ေနတဲ့အျပင္ ပိတ္ဆို႔မႈ အသစ္ေတြကိုလည္းျငင္းဆိုတယ္လို႔ ကုလသမဂ္ၢရံုးခ်ဳပ္တည္ရွိရာ ဂ်ီနီဖာၿမိဳ႕မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမွာျပင္းျပင္းထန္ထန္ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ 
 
အေမရိကန္ ႏိုင္ငံဟာ ေျမာက္ကိုရီးယားကို ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရးနဲ႔စီးပြားေရးအရ ထိပ္တိုက္ေတြ႔ဆံုဖို႔ ေရြးခ်ယ္လိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔ ေျမာက္ကုိရီးယားသံအမတ္ကေျပာပါတယ္။ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံကို တင္သြင္းေနတဲ့ ေရနံစိမ္းပမာဏကို(၃၀)ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့ခ်ဖို႔နဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံကေန တင္သြင္းတဲ့ အထည္အလိပ္ေတြကို ပိတ္ပစ္ဖို႔ ကုလသမဂ္ၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီက စက္တင္ဘာလ (၁၁)ရက္မွာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။