ကုလသမဂၢအေထြေထြ ညီလာခံ ႏိုင္ငံေတာ္ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မတက္ျဖစ္ ဒုသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ မိန္႔ခြန္းေျပာမည္

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ျမိဳ႔တြင္ က်င္းပမည့္ ၇၂ ၾကိမ္ေျမာက္ ကုသမဂၢအေထြေထြညီလာခံသို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္မည္မဟုတ္ဘဲ ဒုသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူတက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးကေျပာၾကားသည္။
ဒုသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ ေခါင္းေဆာင္သည့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔က စက္တင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာရန္ စီစဥ္ထားျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ ေျပာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံကို စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္မွ ၂၅ ရက္အထိ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည္။