ေျမာက္ကိုရီးယား၏ျခိမ္းေျခာက္မႈ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာတံု႕ျပန္ရန္လိုဟု NATO ဆို

ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ဒံုးက်ည္အစီအစဥ္သည္ တစ္ကမာၻလံုးအတြက္ အႏၲရာယ္ၾကီးမားသည့္ျခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေပရာ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာတံု႔ျပန္မႈတစ္ရပ္ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္သည္ဟု
NATO စစ္အဖြဲ႔၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဂ်န္းစ္စတိုလန္ဘဂ္က သတိေပးခ်က္ထြက္ေပၚလာေၾကာင္းႏွင့္ အကယ္၍၀န္ရွင္တန္အစိုးရက ပိုမိုတင္းက်ပ္သည့္ ကုလသမဂၢဒဏ္ခတ္အေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္လာမည္ဆိုပါက
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအေပၚၾကီးမားသည့္ အနာတရျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရက သတိေပးလိုက္ေၾကာင္း သတင္းဌာနမ်ားက ေရးသားေဖာ္ျပသည္။
 
 
စက္တင္ဘာလ ၃ရက္ေန႔၊ ေျမာက္ကိုရီးယားကႏ်ဴကလီးယားဗံုး(အဆင့္ျမင့္ဟိုက္ဒ႐ိုဂ်င္ဗံုး) စမ္းသပ္ေဖာက္ခြဲခဲ့ရာအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသာမက ကမာၻ႕ႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားက မေက်မနပ္ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ အေရးေပၚေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ျပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ခ်မွတ္ရန္ ၀ါရွင္တန္အစိုးရက ၾကိဳးပမ္းလာခဲ့သည္။
 
 
 
 
Credit - The VOICE Daily