ျပည္တြင္းက ေရႊႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားကို စနစ္တက်ေရာင္း၀ယ္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ေရႊႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္း၀ယ္ေရးစင္တာမ်ား ဖြင့္လွစ္သြားမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံကထြက္ရွိတဲ့ ေရႊႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ သယံဇာတေတြကို စနစ္တက်ေရာင္း၀ယ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျပည္တြင္းမွာ ေရႊႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္း၀ယ္ေရးစင္တာေတြဖြင့္လွစ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ျပည္တြင္းကထြက္ရွိတဲ့ ေရႊႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ရတနာ သယံဇာတေတြကို ျပည္ပကို တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာမွာ ေရာင္း၀ယ္မႈပမာဏ၊ အခြန္ အခ ရရွိမႈ အေျခအေနေတြကို စနစ္တက်သိရွိဖို႔ လိုအပ္တာေၾကာင့္ေရႊႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ေရာင္း၀ယ္ေရး
စင္တာေတြကို ဖြင့္လွစ္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ၾသဂုတ္လ (၂၈)ရက္ကစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးရဲ႕ ေျပာၾကားမႈအရသိရပါတယ္
 
 
 
ေရႊႏွင့္ေက်ာက္မ်က္ ေရာင္း၀ယ္ေရးစင္တာမ်ားျဖစ္ေပၚလာပါက ျပည္တြင္းမွာ အေသးစားအလတ္စား လုပ္ငန္းေတြဖြ႔ံျဖဳိးလာႏိုင္ျပီး ေရႊသန္႔စင္ျခင္းနဲ႔ ေရႊပန္းထိမ္လုပ္ငန္းျပဳလုပ္သူေတြ လိုအပ္လာမွာျဖစ္လို႔ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ေတြလည္း ေပါမ်ားလာမွာျဖစ္တယ္လိုျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ေတြလည္းေပါမ်ားလာမွာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္