ဖမ္းဆီးနည္း (ဆင့္ပြား) သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၇။၂၀၁၇) ဖြင့္လွစ္

ဖမ္းဆီးနည္း (ဆင့္ပြား) သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၇။၂၀၁၇) ကို စက္တသ္ဘာလ (၁၁)ရက္က ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာန ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး႐ံုးမွာ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနတာျဖစ္ပါတယ္။
 
 
အခုလိုဖမ္းဆီးနည္း (ဆင့္ပြား) သင္တန္းေတြဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနတာဟာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြအေနနဲ႔ တရားခံေတြဖမ္းဆီးရာမွာ  ႏိုင္ငံတကာကသတ္မွတ္ထားတဲ့ စံႏႈန္းထားေတြနဲ႔ဖမ္းဆီးႏိုင္ေအာင္ရည္ရြယ္ျပီး သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ လက္ရွိရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးကနယ္ေျမေတြမွာ ျမန္မာ့သိုင္း၊ ဂ်ဴဒို စတာေတြကိုလည္းသင္ၾကားေပးေနျပီး ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ဖမ္းဆီးႏိုင္ဖို႔ကိုေတာ့ သင္တန္းနည္းျပေတြက EU ကပို႔ခ်ခဲ့တဲ့နည္းစနစ္ေတြအတိုင္းဆင့္ပြားသင္တန္းေတြျပဳလုပ္သင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
 
 
အခုအၾကိမ္ျပဳလုပ္တဲ့ဖမ္းဆီးနည္း (ဆင့္ပြား)သင္တန္းမွာေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးရွိ ခ႐ိုင္(၄)ခုနဲ႔ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴး႐ံုးက သင္တန္းသား စုစုေပါင္း အေယာက္ (၁၀၀) ကိုသင္ၾကားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။