ရခိုင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္ပြားေနသည့္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ေတြန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ ****************

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားေနတ့ဲ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္ေတြန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္မွာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခ့ဲတယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ဒီကေန႕ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္က ေနျပည္ေတာ္မွာရွိတ့ဲ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးမွာ ျပဳလုပ္ခ့ဲတာျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားလုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးပုဂိၢဳလ္ ဦးေသာင္းထြန္းန႔ဲ လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအးတို႔ တက္ေရာက္ ရွင္းလင္းခ့ဲၾကပါတယ္။ 
 
ယခုသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ျဖစ္ပြားခ့ဲတ့ဲ အၾကမ္းဖက္မႈေတြန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသားလုံျခဳံေရးဆိုင္ရာ အၾကံေပးပုဂိ္ၢဳလ္က ျဖစ္စဥ္ေတြကို ရွင္းလင္းတင္ျပခ့ဲပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ထြက္ေျပးလာတ့ဲ  ေဒသခံတိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ထားတာေတြ၊ ကူညီေထာက္ပ့ံေပး ေနတာေတြ၊ အကူအညီလိုအပ္တာေတြန႔ဲ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းျပခ့ဲကာ တက္ေရာက္လာတ့ဲ ျပည္တြင္းျပည္ပမီဒီယာေတြရဲ႕ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခ့ဲပါတယ္။ 
 
ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ တင္ျပခ်က္အရ ၾသဂုတ္လ(၂၅)ရက္ကေန စက္တင္ဘာလ (၅)ရက္အထိ လံုျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားန႔ဲ ARSA အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႔မ်ား ထိေတြ႔တိုက္ခိုက္မႈေပါင္း (၉၇) ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ႔ၿပီး ARSA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕ တိုက္ခုိက္ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္  လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္ (၁၃)ဦး ၊ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္း (၂)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၅)ဦး က်ဆုံးခဲ့ရတယ္လို႔သိရပါတယ္။ 
 
ဒါ့အျပင္လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္ (၁၅ )ဦး ၊ ႏုိင္င့ံ၀န္ထမ္း(၃)ဦး၊ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား (၄)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၂၂) ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ႔ၿပီး ေက်းရြာေပါင္း (၅၉)ရြာ၊ အိမ္အလံုးေရ ( ၆၈၄၂) လံုး မီး႐ႈိ႕ဖ်က္ဆီးခံခဲ႔ရၿပီး တံတား (၈)စင္း မိုင္းေထာင္ ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံခဲ႔ရသည္။ယေန႔အထိ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာရသူ တိုင္းရင္းသား (၂၆၇၄၇) ဦး ရွိေနျပီ ျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။