ပဲေသြးေရာင္းခ်မႈကို ၾသဂုတ္လ(၁၆)ရက္မွစတင္ရပ္ဆုိင္းလုိက္ၿပီး လုပ္ငန္း လိုင္စင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိမွသာ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ႏုိင္ဖို႔ထုတ္ျပန္ထား

ေစ်းမ်ားအားလံုးမွာပဲေသြးေရာင္းခ်မႈကို ၾသဂုတ္လ(၁၆)ရက္မွစတင္ရပ္ဆုိင္းလုိက္ၿပီး လုပ္ငန္းလိုင္စင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိမွသာ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ဖို႔ ထုတ္ျပန္ထားတယ္လို႔ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန (FDA) ရန္ကုန္ဌာနခြဲ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာခင္ေစာလွက MRTV-4 ရဲ႕ သီးသန္႔ေတြ႕ဆံုေမးၿမန္းမႈမွာ ေၿပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ 
 
(၂၀၁၇)ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္းမွပဲေသြးေတြကို FDA မွ ေစ်းကြက္ နမူနာ စစ္ေဆးျခင္းေတြျပဳလုပ္ရာမွာ ေဖာ္မလင္ပါ၀င္တာေတြကို ေတြ႔ရွိခဲ့ရသလို အမဲေသြးေတြနဲ႔ ထုတ္လုပ္ထားတာေတြကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့ရတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ဒီလုိေတြ႔ရွိခဲ့မႈေတြေၾကာင့္ ပဲေသြး၊ ပဲျပားထုတ္လုပ္သူ အေယာက္(၁၀၀)ေက်ာ္ကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ေခၚယူသတိေပးခဲ့မႈေတြလည္း ရွိခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ေစ်းကြက္အတြင္းပဲေသြးမ်ားရဲ႕ (၉၅)ရာခုိင္ႏႈန္းဟာ ေဖာ္မလင္ေတြ အသံုးျပဳထားတာကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး ေစ်းေတြမွာေဖာ္မလင္ပါတဲ့ ပဲေသြးေတြကုိ ေရာင္းခ်ေနဆဲျဖစ္တာေၾကာင့္ ၾသဂုတ္လ(၁၆)ရက္ကစတင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီေစ်းမ်ားဌာနက ထုတ္ၿပန္ခ်က္ထုတ္ၿပီး ပဲေသြးေရာင္းခ်ခြင့္ကို ရပ္ဆုိင္းထားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။ဒီလို ရပ္ဆုိင္းထားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စားသံုးသူမ်ားက အခုလိုပဲေၿပာပါတယ္။
 
ပဲေသြးထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူအမ်ားစုဟာ လုိင္စင္မရွိဘဲ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် ေနၾကတာျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္အတြင္း ျပန္လည္ေရာင္းခ်လုိရင္ေတာ့ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔သာ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ခြင့္ေပးသြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ လိုင္စင္ရွိၿပီးသားသူေတြအေနနဲ႔လည္း ေရာင္းခ်လိုပါက ေဖာ္မလင္အသံုးမျပဳပဲ ေရာင္းခ်ရမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်တဲ့ ပဲေသြးေတြမွာလည္း ေဖာ္မလင္ပါ၀င္မႈေတြကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့ရင္ေတာ့ စည္ပင္ဥပေဒ၊ အမ်ိဳးသားအစားေသာက္ဥပေဒ၊ စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒတုိ႔နဲ႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔သိရပါတယ္။