မုတ္သံုေလဆုတ္ခြာရက္ အနည္းငယ္ ေနာက္က်ႏိုင္ဟု ေဒါက္တာထြန္းလြင္ခန္႔မွန္း

ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ အပူပိုင္းမုန္တိုင္း အရွိန္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ား မိုးဆက္လက္ရြာသြန္းႏိုင္ျပီး အေနာက္ေတာင္မုတ္သံုေလစြန္႔ခြာမည့္ရက္ အနည္းငယ္ေနာက္က်ႏုိင္ေၾကာင္း မိုးေလ၀သ ပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္ကခန္႔မွန္းသည္။ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းသည္ စက္တင္ဘာလ ၃ရက္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံအေရွ႔ဘက္ကမ္းေျခကို စတင္ျဖတ္သန္းေနျပီး ယင္းမုန္တိုင္း၏ အရွိန္ေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ား မိုးဆက္လက္ရြာသြန္းႏိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာထြန္းလြင္ကဆိုသည္။