ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ အင္အားျပင္းငလ်င္ၾကီးလႈပ္ခတ္မႈသည္ ေျခာက္ၾကိမ္ေျမာက္ ႏ်ဴးကလီးယား စမ္းသပ္မႈျဖစ္

ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ေျမငလ်င္တုန္လႈပ္မႈၾကီးသည္  အမွန္တကယ္တြင္ ေျခာက္ၾကိမ္ေျမာက္ ႏ်ဴးကလီးယားစမ္းသပ္မႈပင္ျဖစ္သည္ဟု ဂ်ပန္အစိုးရက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလိုက္ေၾကာင္း သိရပါသည္။
အေမရိကန္ငလ်င္က်ြမ္းက်င္သူမ်ားက ေျမာက္ကိုရီးယားအေနာက္ေျမာက္ပိုင္းေဒသတြင္ အင္အား ၆ ဒသမ ၃ ျပင္းအားရွိေသာ ငလ်င္ၾကီးလႈပ္ခတ္သြားေၾကာင္း ယင္းလႈပ္ခတ္မႈသည္ ေပါက္ကြဲမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါလႈပ္ခတ္မႈၾကီးေပၚေပါက္ခဲ့ျပီးေနာက္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္ေဂ်အင္းက အမ်ိဳးသားလံုျခံဳေရးေကာင္စီႏွင့္အေရးေပၚေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သတင္းဌာနမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ယခုေနာက္ဆံုးတစ္ၾကိမ္ႏ်ဴးကလီးယားစမ္းသပ္မႈသည္ အင္အားအျပင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။