အခုႏွစ္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ဆားထြက္ႏႈန္း(၅၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္း

အခုႏွစ္ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ ဧျပီလပိုင္းကတိုက္ခတ္ခဲ့တဲ့ မုန္တိုင္းငယ္ ေၾကာင့္ မိုးရြာသြန္းမႈေတြျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ဆားထြက္ႏႈန္းဟာ အရင္ႏွစ္ကထက္ (၅၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္း ခဲ့တယ္လို႕ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး ဆားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ သိရပါတယ္။ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးမွာ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္မတိုင္ဘဲမိုးရြာသြန္းခဲ့တဲ့အတြက္ ဆားကြင္းေတြ ပ်က္စီးခဲ့ျပီး ဆားျပန္ျပဳလုပ္ရာမွာ ရက္ေပါင္း(၂၅)ရက္ေလာက္ လစ္ဟာသြားတာေၾကာင့္ ဆားအထြက္နည္းတာျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဆားအထြက္ေလ်ာ့နည္းခဲ့တာေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ဆားၾကမ္းတစ္ပိသာကို ေငြက်ပ္(၈၀)သာရွိၿပီး လက္ရွိမွာေတာ့ ပုသိမ္အေရာက္ကို ေငြက်ပ္(၁၆၅) က်ပ္အထိ ထက္၀က္ေက်ာ္ျမင့္တက္လာတာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ေနာက္ပိုင္း မုန္တိုင္း၀င္ၿပီးခ်ိန္မွစၿပီး ေစ်းျမင့္တက္လာတာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ဆားေခ်ာထက္ ဆားၾကမ္းကိုသာ အသံုးျပဳမႈပိုမ်ားတာေၾကာင့္ ဆားၾကမ္းေစ်းက ပိုတက္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။
 
အခုႏွစ္မွာ ဆားထြက္ရွိမႈေလ်ာ့နည္းသြားသလိုေစ်းလည္းတက္တာေၾကာင့္ ဆားထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်သူေတြအေနနဲ႕  ဆားလက္က်န္မရွိေတာ့ဘူးလို႔သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေန႔စဥ္စားသံုးေနတဲ့ ဆားေခ်ာေတြကေတာ့ ဆားအ၀ယ္မလိုက္တာေၾကာင့္ ေရာင္းခ်သူေတြအေနနဲ႔ သိုေလွာင္ထားျခင္း မျပဳလုပ္ဘဲ ရွိသေလာက္ေရာင္းခ်ေပးေနတာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။