ေဒသအခ်ိဳ႔ေနရာကြက္မိုးၾကီးႏိုင္ေၾကာင္းေဒါက္တာထြန္းလြင္သတိေပး

မုတ္သံုေလအားေကာင္းေနျခင္းႏွင့္ေတာင္တရုတ္ပင္လယ္မွ ေလမ်ား၀င္ေရာက္ေနျပီး ေဒသအခ်ိဳ႔ေနရာကြက္မိုးၾကီးႏိုင္ေၾကာင္း မိုးေလ၀သ ပညာရွင္ေဒါက္တာထြန္းလြင္က သတိေပးသည္။ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ခ်င္းတြင္းျမစ္ေရသည္စိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္ျမင့္တက္ေနရာမွ ၾသဂုတ္၂၀ ရက္ကစျပီး ဒုဌ၀တီျမစ္ႏွင့္သံလြင္ျမစ္လည္းစိုးရိမ္ေရမွတ္အထက္သို႔ စတင္ျမွင့္တက္သည္။

လတ္တေလာရာသီဥတုအေျခအေနအရ မေကြး၊ပဲခူး၊ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ရွမ္း၊ကယားႏွင့္ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာကြက္မိုးေကာင္းႏိုင္ျပီး ေလျပင္းက်ျခင္းႏွင့္ မိုးၾကိဳးပစ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေစေသာ မိုးတိမ္ေတာင္အႏၱရာယ္ကိုပါ သတိျပဳေနထိုင္ရန္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က အၾကံဳျပဳထားသည္။