အာဆီယံ+၃သီခ်င္းဆိုျပိဳင္ပြဲတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ သီခ်င္းျဖင့္ နီနီခင္ေဇာ္ ဒုတိယဆုရရွိ

အာဆီယံ ႏွစ္ (၅၀)ျပည့္အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ အာဆီယံ+၃ သီခ်င္းသီဆိုျပိဳင္ပြဲတြင္ အဆိုေတာ္ နီနီခင္ေဇာ္က ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာ သီခ်င္းျဖင့္ ဒုတိယဆုရရွိခဲ့သည္။