ဂုဏ္ျပဳထိုက္ေသာ သံဃာႏွင့္လူပုဂၢဳိလ္မ်ားကို ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္မ်ား ခ်ီးျမွင့္ဆက္ကပ္ရန္ သမၼတႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လမ္းညြန္ထား

ဂုဏ္ျပဳထိုက္ေသာ သံဃာႏွင့္လူပုဂၢဳိလ္မ်ားကို ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္မ်ား ခ်ီးျမွင့္ဆက္ကပ္ရန္ သမၼတႏွင့္ႏိုင္ငံေတာ္တိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တို႔က လမ္းညြန္ထားေၾကာင္းသာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ၾကီးသူရဦးေအာင္ကိုက ေျပာသည္။ ဂုဏ္ျပဳထိုက္သူမ်ားကို ဗုဒၶသာသနာေဇာတိကအဖြဲ႔ တံဆိပ္ေတာ္ဆက္ကပ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သံဃမဟာနာယက ဆရာေတ္ာၾကီးမ်ားက လမ္းညြန္ထားေၾကာင္း ၀န္ၾကီးက ဆက္လက္ေျပာသည္။

ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္မ်ား ခ်ီးျမွင့္ရန္ ျပင္ဆင္စိစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနျပီး လာမည့္တေပါင္းပြဲတြင္ ေပးအပ္ရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္း ဆိုသည္။ ယခင္အစိုးရဆက္ဆက္က လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ေသာ ဘြဲ႔တံဆိပ္မ်ားနဲ႔မဆိုင္ဘဲ ယခုႏွစ္တြင္ စတင္ခ်ီးျမွင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းတပ္ဖြဲ႔ ၊အထူးစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔တို႔က သြားေရာက္စိစစ္ျပီးမွခ်ီးျမွင့္မည္ျဖစ္သည္။