၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲတြင္ ထူးခၽြန္စြာ ေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရဆဲ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင္႔ေပး

အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ မႏၲေလးအက်ဥ္းေထာင္တို႔မွာ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရသူမ်ားထဲမွ (၂၀၁၆ -၂၀၁၇) ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲတြင္ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ျပစ္ဒဏ္က်ခံရဆဲ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ(၇)ဦးကို ၾသဂုတ္လ(၇)ရက္ေန႔နံနက္ပိုင္းက ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္နဲ႔ အက်ဥ္းေထာင္မွလႊတ္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။
 
ယခုကဲ့သို႔ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္နဲ႔ လႊတ္ေပးျခင္းဟာပထမဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ မႏၲေလး အိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္မွ ေထာင္ပိုင္ႀကီးဦးခ်ိဳ၀င္းထြန္းက ေျပာပါတယ္။ အင္းစိန္အက်ဥ္းေထာင္မွ ဂုဏ္ထူးရေက်ာင္းသား(၂)ဦး၊ မႏၲေလး အိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၅)ဦးကို လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္ေပးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။
 
မႏၲေလး အက်ဥ္းေထာင္မွာ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနရတဲ့ တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲေအာင္ၿမင္ခဲ႔တဲ႔ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ (၅)ဦးမွာ လားရႈိး၊လြိဳင္ေကာ္၊ မေကြး၊က်ိဳင္းတံုနဲ႔ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႔ ၊ ေရႊကူေက်းရြာတို႔မွျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို မိသားစုမ်ားရဲ႕ လက္၀ယ္ေသခ်ာအပ္ႏွံ ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။
 
ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ လြတ္ၿငိမ္းသက္သာခြင့္နဲ႔ ျပစ္ဒဏ္လႊတ္ေပးရာမွာ ျပစ္ဒဏ္က်ခံ ေနရသူမ်ားဟာ ႏုနယ္တဲ႔ကေလးမ်ားျဖစ္ၿပီး မလိုအပ္ဘဲအမွားအယြင္းထပ္မံမျဖစ္ေစရန္ လမ္းမွား မေရာက္ေစရန္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဆံုးမဩၾသ၀ါဒေပးကာ မိဘမ်ား လက္၀ယ္အပ္ႏွံေပးတာျဖစ္ေၾကာင္း ၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားမွ လာေရာက္မေခၚယူေသးတဲ႔ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္ရွိ VIP ရိပ္သာမွာ ထားရွိထားေၾကာင္း မႏၲေလး အိုးဘို အက်ဥ္းေထာင္မွ ေထာင္ပိုင္ႀကီးဦးခ်ိဳ၀င္းထြန္းက ေျပာပါတယ္။