တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းမ်ား ဝယ္ယူရန္ေလွ်ာက္ထားသူတစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ျမိဳ့ျပနွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ေရးဦးစီးဌာနမွ အရစ္က်ေရာင္းခ်ေပးသည့္ တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္းမ်ားဝယ္ယူရန္ လာေရာက္

ေလွ်ာက္ထားသူတစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပနွင့္အိမ္ရာဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

 

 

အဆိုပါ တန္းဖိုးနည္းတိုက္ခန္း ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္မွ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ လက္ခံခဲ့ၿပီး သတ္မွတ္ရက္အတြင္းလက္ခံရရွိသည့္ေလွ်ာက္လႊာ ေစာင္ေရမွာ ၁၀၀၄ ေစာင္ရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပနွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။

 

ခုလိုေလွ်ာက္ထားတဲ့သူေတြကိုျပန္လည္စိစစ္ၿပီး ၃၀ ရာခိုင္နူန္းျပည့္မီတယ္ဆိုရင္ ဝယ္ယူခြင့္ရရွိတဲ့သူကို အျမန္ဆံုးေနနိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ ဟု ၎ကဆိုသည္။

 

 

ယခုလက္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးနွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ (CHDB) တြင္အိမ္ရာဝယ္ယူရန္ ေငြစုထားသူတစ္ေသာင္းခြဲရွိၿပီး တိုက္ခန္းတန္ဖိုး ၃၀ ရာခိုင္နူန္းျပည့္မွီသူ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ခန္႔ရွိေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပနွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

 

Credit - The VOICE Daily