ေထာက္ခံခ်က္မရွိသည့္ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္းကို ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ပိတ္သိမ္းအေရးယူ

အစားအေသာက္နွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနထံမွ ေထာက္ခံခ်က္မရွိသည့္ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ

ပိတ္သိမ္းအေရယူခဲ့ေၾကာင္း ယင္းဌာန (FDA)၏ ဦးစီးအရာရွိ ေဒါက္တာ ၿဖိဳးမာန္သက္ဦး ကေျပာၾကားသည္။

 

 

 

 FDA ကေဈးကြက္အတြင္းရွိ အစားအေသာက္ ၊ ေဆးဝါးနွင့္အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားေရွာင္တခင္ ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးမႈကိုဇြန္လနွင့္ ဇူလိုင္လအတြင္းအရွိန္အဟုန္ျမွင့္လွ်က္ရွိၿပီး ၊ ဩဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ရွိေထာက္ခံခ်က္ရရွိၿပီး ေသာက္ေရသန္႔စက္ရုံ ေလးခုနွင့္ ေထာက္ခံခ်က္မရွိသည့္ စက္ရုံတစ္ရုံကို ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္းယင္းဌာနထံမွ သိရသည္။

 

 

Royal Lit အမွတ္တံဆိပ္ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္းကို ဩဂုတ္လ ၁ ရက္ ေန႔မွစ၍ ရက္အကန္႔အသတ္မရွိ ပိတ္သိမ္းအေရးယူခဲ့ၿပီး အျခားေသာေသာက္ေရသန္႔ လုပ္ငန္းေလးခုကို ေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္လုပ္မႈ က်င့္စဥ္နွင့္ မညီျခင္း(GMP) ၊ မလိုက္နာျခင္းနွင့္ စက္ရုံစစ္ေဆးခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ နွစ္ပတ္မွ တစ္လထိ ထုတ္လုပ္မႈကို ယာယီရပ္ဆိုင္းကာ စက္ရုံျပဳျပင္မြမ္းမံမႈျပဳလုပ္ရန္ သတိေပးအေရးယူခဲ့ေၾကာင္း FDA ၏သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားနွင့္မကိုက္ညီသည္ မ်ားကိုထပ္မံေတြ႔ရွိပါက စက္ရုံပိတ္သိမ္းျခင္းအျပင္ ေထာက္ခံခ်က္ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာၿဖိဳးမာန္သက္ဦးက ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။

 

Credit - The VOICE Daily