ထိုင္းႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္မ်ားတြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း အဆိုးရြားဆံုး ေရႀကီးမႈႀကံဳေန

ထိုင္းႏိုင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းမွာ ေရေဘးသင့္ျပည္သူေတြအတြက္ ေရေဘးသက္သာေလ်ာ့ပါး ေရးနဲ႔ေထာက္ပံ့ေရးအကူအညီေတြေပးေနခ်ိန္

မွာပဲ အဲဒီအရပ္ေတြမွာဆယ္စုႏွစ္ေတြအတြင္း အဆိုးရြားဆံုး ေရႀကီးမႈႀကံဳေနရပါတယ္။ဆာခြန္နာခြန္ၿမိဳ႕မွာေတာ့ ဆယ္စုႏွစ္(၄)ခုအတြင္း အဆိုးရြားဆံုးေရႀကီးမႈ ႀကံဳေတြ႔ေနရၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ဆံုး႐ံႈးမႈေတြျဖစ္ပြားေနေစပါတယ္။ 

 

 

လက္ရွိမွာ ေရျမႇဳပ္တဲ့ေနရာေတြကေန ေရေဘးေရွာင္လာတဲ့ေဒသခံေတြဟာ ဆာခြန္နက္ခြန္က အားကစား႐ံုတစ္ခုမွာ ၃ ရက္ၾကာေရးေဘးေရွာင္ၿပီးေနာက္ ေနအိမ္ေတြကို ျပန္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ ေရေဘးေရွာင္ျပည္သူေတြကေတာ့ အစားအစာလိုအပ္ခ်က္ေတြရွိေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

ေဒသအာဏာပိုင္ေတြကေတာ့ ေရေဘးဒဏ္ခံျပည္သူေတြအတြက္ အကူအညီေတြ တိုးရဖုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ဆာခြန္နက္ခြန္နဲ႔ အတူ အူဘြန္ရာခ်က္သာနီခ႐ိုင္မွာလည္း ေရႀကီးမႈျဖစ္ပြားေနတာပါ။ျမစ္ေတြေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံေတြနဲ႔ လူေနအရပ္ေတြကို ေရလႊမ္းတာေတြျဖစ္ပြားေနလုိ႔ ထိုင္းအစိုးရေအဂ်င္စီေတြဟာ ေရေဘးသက္သာေလ်ာ့ပါးေရးအကူအညီေတြ တိုးေပးေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။