အိႏၵိယက H1N1 ကာကြယ္ေဆးလံုးေရ တစ္သိန္းကူညီမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါအတြက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံက  H1N1 အတြက္ ကာကြယ္ေဆးလံုးေရ တစ္သိန္း လွဴမည္ဟု

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြန္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

 

 

အိႏၵိယႏိုင္ငံ ေဆး၀ါးစက္ရံုမ်ားက ထုတ္လုပ္ထားသည့္  H1N1 ကာကြယ္ေဆးမ်ားက ႏွစ္ႏိုင္ငံက်င့္၀တ္အရ လွဴဒါန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေဆးမ်ား ေရာက္ရွိလာလွ်င္ FDA ခြင့္ျပဳခ်က္ရပါက စထိုးမည္ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

 

ေရာက္ရွိလာမည့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို ပထမအဆင့္ ေဆးရံုအသီးသီးရွိက်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၊ဒုတိယအဆင့္အေရးႀကီးေရာဂါသည္မ်ားႏွင့္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္အထက္ လူႀကီးမ်ားႏွင့္ ငါးႏွစ္ကေလးသူငယ္မ်ားကို ဦးစားထိုးေပးမည္ဟု ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။

 

 

Credit - The VOICE Daily