ေျမာက္ကိုရီးယား ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္မႈအျပီး အေမရိကန္ ဗံုးၾကဲေလယာဥ္မ်ား ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္ေပၚအင္အားျပ ပ်ံသန္း

ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ေနာက္ဆံုးဒံုးက်ည္စမ္းသပ္မႈအျပီးတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္မဟာမိတ္မ်ားက အင္အားျပသည့္အေနႏွင့္ ကိုရီးယား
ကၽြန္းဆြယ္ေပၚတြင္ B1 ဗံုးၾကဲေလယာဥ္ႏွစ္စဥ္းကု ပ်ံသန္းခဲ့ၾကသည္ဟု တနဂၤေႏြေန႔တြင္ အေမရိကန္ေလတပ္က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
 

စေနေန႔က B1 ဗံုးၾကဲေလယာဥ္မ်ား အင္အားျပပ်ံသန္းမႈသည္ ဂူအမ္းကၽြန္းအေျခစိုက္စခန္းမွ ပ်ံတက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု အေမရိကန္စစ္ဘက္ကေၾကညာသည္။
 

ဗံုးၾကဲေလယာဥ္မ်ားသည္ ဂူအမ္းကၽြန္းအေျခစိုက္စခန္းမွ ပ်ံတက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ပ်ံသန္းေနစဥ္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ဂ်န္ပန္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ပူးေပါင္းခဲ့ၾကသည္။

Credit - The VOICE Daily