ယခုဇူလိုင္လအတြင္းျမစ္ေရျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ လူဦးေရ (၁၃၀၀၀၀)ေက်ာ္ေရေဘးသင့္ခဲ႔

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ျပည္နယ္(၁၀)ခုမွာ ျမစ္ေရျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ လူဦးေရ(၁)သိန္းေက်ာ္ ေရေဘးဒဏ္ခံစားခဲ႔ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
ဇူလိုင္လ လဆန္းပိုင္းကစတင္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားမွ ေရမ်ား စတင္ျမင့္တက္လာတာ ၿဖစ္ပါတယ္။
 
ျမစ္ေရျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ျမစ္ကမ္းအနီးေဒသေတြျဖစ္တဲ့ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီး၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ေနျပည္ေတာ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတြမွာ ေရၾကီးမႈဒဏ္ခံစားခဲ့ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေရၾကီးမႈျဖစ္စဥ္အတြက္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန က တစ္ႏိုင္ငံလံုးအေနနဲ႔ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း အေရအတြက္(၂၇၇)ခု ဖြင့္လွစ္ကာ ကူညီကယ္ဆယ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။
 
 
ျမစ္ေရၿမင္႔တက္မႈေၾကာင့္ မေကြးတိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းမွာရွိတဲ့ ျမိဳ႕နယ္(၁၂)ၿမိဳ႕နယ္စီ၊ ၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိျမိဳ႕နယ္(၈)ခု၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ ျမိဳ႕နယ္(၉) ၊ မြန္ျပည္နယ္နွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ျမိဳ႕နယ္(၃) စီနဲ႔ ၊ ျပည္ေထာင္စုနယ္ ေျမေနျပည္ေတာ္ နွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာရွိတဲ့ ျမိဳ႕နယ္(၁)ခုစီတို႕မွာ ေရေဘးသင့္ျပည္သူ စုစုေပါင္း (၁သိန္း ၃ေသာင္း ၉ေထာင္ ၈၇၇ ေယာက္) ရွိခဲ့တယ္လို႕သိရပါတယ္။