ဂ်ပန္တြင္ ရံုးမသြားဘဲ အိမ္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္အလုပ္လုပ္ျခင္း (Telework) လႈပ္ရွားမႈစတင္

လာမည့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ တိုက်ိဳ၌ အိုလံပစ္ အားကစားပြဲ က်င္းပခ်ိန္၌ ယာဥ္ေက်ာပိတ္ဆို႔မႈ ေလွ်ာ႕ခ်ႏိုင္ရန္ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ သာမက ဂ်ပန္၏နာမည္ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားေသာ အလြန္တင္းက်ပ္သည့္ အလုပ္ခြင္ယဥ္ေက်းမႈကိုပါ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အေနနဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား ျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ျပီး ရံုးမသြားဘဲ အိမ္တြင္ ခ်ိတ္ဆက္အလုပ္လုပ္ျခင္း (Telework) လႈပ္ရွားမႈကို ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခဲ့ေၾကာင္း Reuters သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။
 
 
ကုပၼဏီ ၉ ၃၀ ေက်ာ္သည္ ယခုမွစ၍ အိုလံပစ္အားကစားပြဲ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပမည့္ ၂၀၂၀ ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔အထိ ႏွစ္စဥ္ဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္ေန႔တိုင္း ျပဳလုပ္မည့္ Telework Day ေန႔တြင္ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။
 
၀န္ၾကီးခ်ဴပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးသည္ အလုပ္ခ်ိန္ကုိ ေလွ်ာ႕ခ်ရန္ ကန္ထရိုက္၀န္ထမ္းမ်ား၏လုပ္ခမ်ား တိုးျမင့္ရန္ အလုပ္သမားဥပေဒမ်ားကို အလြဲသံုးစားေလွ်ာ့ခ်ရန္ မူ၀ါဒမ်ားခ်မွတ္အေကာင္ထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။