ေဒၚနယ္ထရမ့္၏သားႏွင့္ လက္ေထာက္မ်ား အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ရုရွားကိစၥ ထြက္ဆိုၾကမည္

၂၀၁၆ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရုရွား၀င္စြက္ခဲ့သည္ဆိုေသာ ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ သားႀကီး၊သမက္ႏွင့္

မဲဆြယ္မန္ေနဂ်ာေဟာင္းတို႔သည္ အထက္လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ထြက္ဆိုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

 

 

အဓိကေမးခြန္းထုတ္ခံရမည့္ကိစၥမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ရုရွားေရွ႕ေနႏွင့္၎တို႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့မႈျဖစ္သည္။ေဒၚနယ္ထရမ့္ အသာရေစရန္ရုရွားက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္စြက္ခဲ့ျခင္းရွိ မရွိ အထက္လႊတ္ေတာ္၊ေအာက္လႊတ္ေတာ္၊တရားေရးဌာန၊အထူးအက်ိဳးေဆာင္တို႔က စံုစမ္းစစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ထရမ့္မဲဆြယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ရုရွားတာ၀န္ရွိသူမ်ားအၾကား ပတ္သက္မႈကို စစ္ေဆးေနျခင္းျဖစ္သည္။

 

 

ယခုၾကားနာစစ္ေဆးမႈမွာ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခံရသည့္ FBI ညႊန္ၾကားေရးမွဴးေဟာင္း ဂ်ိမ္းစ္ကမ္ေမးကို ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ ေနာက္ပိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ အႀကီးက်ယ္ဆံုး စစ္ေဆးမႈျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

 

Credit-The VOICE Daily