ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဒုတိယအသုတ္ ေရာင္းခ်မည့္အခန္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားရက္တိုးျမွင့္

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ဦးစီးဌာနက ေရာင္းခ်မည့္ ဒုတိယအသုတ္ အိမ္ရာမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအတြက္ ယခုလကုန္အထိ ရက္တိုးၿပီး

ေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

 

 

လႈိင္သာယာေရႊလင္ဗန္းအိမ္ရာစီမံကိန္း၊ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳဳ႕နယ္ရွိ ယုဇနအိမ္ရာစီမံကိန္းႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ေရႊနံ႔သာအိမ္ရာစီမံကိန္းတို႔မွ အခန္းေရတစ္ေထာင္ေက်ာ္ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။

 

 

အိမ္ရာစုေဆာင္းေငြစာရင္း ဖြင့္လွစ္ထားသူ ၁၆၀၀၀ ခန္႔မွ ေဆာက္လုပ္ေရးဘဏ္အေနျဖင့္ တန္ဖိုးနည္းတိုက္ခန္း၀ယ္ယူသူ ၆၀၀  ေက်ာ္ကို ပထမအသုတ္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳး ဘဏ္ မာကက္တင္းဌာန လက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ ဦးဟိန္းေ၀ေနာင္က ေျပာသည္။

 

 

ယခု ဒုတိယအသုတ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားထဲမွ အိမ္ရာ၀ယ္ယူခြင့္ ရရွိထားသူမ်ားစာရင္းကို ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ရံုးအမွတ္ (၄၀)ေနျပည္ေတာ္ ၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းေပၚရွိ တိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး)ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္ခြဲမ်ားတြင္ ေၾကညာမည္။

 

 

Credit - The VOICE Daily