အာဇာနည္သတၱိႏွင့္ မိုက္ရူးရဲသတၱိကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္

အာဇာနည္သတၱိက ေမတၱာကိုအေျခခံၿပီး မိုက္ရူးရဲသတၱိက ေဒါသႏွင့္ အတၱကို အေျခခံေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေျပာၾကားခ်က္ကို

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ႏွစ္(၇၀)ျပည့္ အာဇာနည္ေန႔ ေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

 

 

"အာဇာနည္ သတၱိက ေမတၱာကို အေျခခံတယ္၊မိုက္ရူးရဲသတၱိကေတာ့ ေဒါသနဲ႔အတၱကို အေျခခံတယ္။အာဇာနည္ သတၱိက အသက္စြန္႔လႊတ္ခ်င္တဲ့ အေျခခံအေပၚ အေျခမခံ၊ ဘ၀ကိုအမ်ားအက်ိဳးအတြက္ သံုးသြားခ်င္တဲ့ ဆႏၵအေပၚအေျခခံပါတယ္။ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာအမ်ားအတြက္  ရွင္သန္ရရင္လည္း ရွင္သန္မယ္။တာ၀န္ကိုမ်က္ႏွာလႊဲၿပီး အလြယ္ထြက္ေပါက္မရွာဘူး။

 

မလႊဲသာလို႔ အသက္ပါစြန္႔လႊတ္ရမယ္္ဆိုရင္လည္း သတၱိနဲ႔ပဲေပါ့"ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာၾကားထားသည္။အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တိုင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူအေပၚ ထားရွိသည့္ ေမတၱာႏွင့္ ေစတနာေၾကာင့္သာ အႏၱရယ္မ်ားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို စြန္႔စားေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဂုဏ္ျပဳစကားဆိုသည္။

 

 

Credit - The VOICE Daily