တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ၀ယ္သူ မိသားစု၀င္ေငြတစ္လအနည္းဆံုး က်ပ္ ၃ သိန္းရွိရမည္

ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းအပါအ၀င္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေရာင္းခ်ေပးမည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာတိုက္ခန္းမ်ားကို၀ယ္မည့္

မိသားစုသည္ တစ္လအနည္းဆံုး၀င္ေငြ က်ပ္ ၃ သိန္းရွိရမည္ဟု ေနျပည္ေတာ္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္ အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာ ေဒၚသက္သက္ခိုင္ကေျပာၾကားသည္။

 

 

၀ယ္ယူခြင့္ရရွိသူသည္ ဘဏ္ကိုလာေရာက္ၿပီး ဘဏ္စုေငြ သိန္း ၃၀ မျပည့္ေသးလွ်င္ ထပ္ျဖည့္ခိုင္းၿပီး ဘဏ္မွက်န္ေငြကို ထုတ္ေခ်းသည့္အျပင္ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ဘဏ္ကို ေခ်းေငြဆပ္ရမည့္ကာလကို ၁၀ ႏွစ္သတ္မွတ္ထားသျဖင့္ အတိုးအရင္းသည္ တစ္လကို တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းက်ပ္ခန္႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊လစဥ္အတိုးအရင္းကို ေပးသြင္းႏိုင္ရန္ အိမ္ရာ၀ယ္ယူသူမိသားစု၀င္ေငြသည္ အနည္းဆံုး ၃ သိန္းမွ ၅ သိန္းက်ပ္ရွိရန္ ဘဏ္က သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

 

 

ဘဏ္တြင္စုေဆာင္းေငြ သိန္း ၃၀ ျပည့္သူမ်ားကို အိမ္၀ယ္ယူခြင့္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာကို ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔မွ စၿပီးေခၚယူရာတြင္ ေလွ်ာက္လႊာ ၁၀၀ ေက်ာ္ရရွိထားသည္ဟု အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚမီမီတင္က ေျပၾကားသည္။

 

Credit - The VOICE Daily