အလိုအေလ်ာက္ ျမစ္ေရတိုင္းစက္မ်ား ၾသဂုတ္လကုန္ စသံုးႏိုင္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလိုအေလ်ာက္ ျမစ္ေရတိုင္းတာသည့္စက္မ်ား တပ္ဆင္ထားၿပီျဖစ္ရာ ၾသဂုတ္လကုန္တြင္ စတင္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း

မိုးေလ၀သႏွင့္ဇလေဗဒညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန(ေနျပည္ေတာ္)ထံမွသိရသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လက္ရွိတပ္ဆင္ထားသည့္ ျမစ္ေရတိုင္းတာသည့္စက္မ်ားမွာ Manual စနစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းသို႔တိုင္းတာျခင္းမွ ရရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ Auto စနစ္ျဖင့္တိုင္းတာျခင္းမွရရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ယင္းေၾကာင့္ အလိုအေလ်ာက္ ျမစ္ေရတိုင္းစက္မ်ားကို ၾသဂုတ္လကုန္တြင္မွသာ စတင္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။

 

 

ယင္းစက္မ်ားကို ဧရာ၀တီျမစ္တစ္ေလွ်က္ရွိ ျပည္၊မေကြး၊ေခ်ာက္၊ပခုကၠဴ၊စစ္ကိုင္း၊ကသာ၊ျမစ္ႀကီးနား စသည့္ၿမိဳ႕မ်ား ခ်င္းတြင္းျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ခႏၱီး၊ေမာ္လိုက္၊မံုရြာ၊စစ္ေတာင္းျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ ေရနီႏွင့္ မေဒါက္ၿမိဳ႕၊င၀န္ျမစ္ေဘးရွိ ငါးသိုင္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕တို႔တြင္ တပ္ဆင္ထားသည္။

 

 

Credit - The VOICE Daily