ပုပ္သိုးအမဲသားမ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေနေသာ အမဲေျခာက္လုပ္ငန္းမ်ားကို FDA ပိတ္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ အသားေျခာက္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရွာင္တခင္ ၀င္ေရာက္စစ္ေဆးရာတြင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မရွိသည့္

အျပင္ ပုပ္သိုးအမဲသားမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး အမ်ားျပည္သူစားသံုးရန္မသင့္သည္ကို စစ္ေဆးေတြ႔ရွိရသည့္အတြက္  အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဦးေပၚလြင္က ေျပာၾကားသည္။

 

 

အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ရပ္ကြက္မ်ား၌ အသားေျခာက္လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕သည္ ပတ္၀န္းက်င္ကို အနံ႔ဆိုးမ်ားျဖင့္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစသည္ဟူေသာ တိုင္ၾကားခ်က္ရရွိသည့္အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔က သက္ဆိုင္ရာဌာနတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ၿမိဳ႕တြင္းကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ရာ လုပ္ငန္းငါးခုမွာ လုပ္ငန္းလိုင္စင္မရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသျဖင့္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒျဖင့္ပါ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆိုသည္။

 

 

လတ္တေလာတြင္ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ အသားေျခာက္မ်ားမွာ အမ်ားျပည္သူစားသံုးရန္  မသင့္ေလ်ာ္သည့္အတြက္ ယင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ပိတ္သိမ္းထားၿပီး သက္ဆိုင္ရာအေရးယူမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

 

 

Credit - The VOICE Daily