အမွန္တကယ္ ကုန္သြယ္သည့္ ဘဏ္စာရင္းမ်ားျပန္ဖြင့္ရန္ ကူညီမည္

ပိတ္ထားခံရဆဲ အမွန္တကယ္ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ေနသည့္ ျမန္မာကုန္သည္မ်ား၏ ဘဏ္စာရင္းမ်ားကို စာရင္းျပဳစု၍ တင္ျပလာမည္ဆိုပါက

ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ကူညီေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

 

ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔ကတရုတ္ဘဏ္က ယာယီပိတ္ပင္ထားသည့္ ျမန္မာကုန္သည္မ်ား၏ ဘဏ္စာရင္းမ်ားသည္ ယခုအခ်ိန္အထိ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ရာႏွင့္ခ်ီ၍ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ကုန္စည္ေစ်းကြက္အတြင္းမွသိရပါတယ္။

 

 

ဇြန္လ ၂၃ ရက္ေန႔က ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးထားေသာ ဘဏ္စာရင္းအေရအတြက္မွာ ၃၀၈ ခုအထိရွိေၾကာင္းကုန္သည္မ်ားထံမွ သိရသည္။

 

 

Credit-The VOICE Daily