ကေနဒါႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္ပိုင္း ၿဗိတိသွ် ကိုလံဘီယာ ျပည္နယ္မွာ သီတင္းတစ္ပတ္ေက်ာ္ ေတာမီးေတြ ဆက္လက္ေလာင္ကၽြမ္း

ကေနဒါႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ၿဗိတိသွ် ကိုလံဘီယာ ျပည္နယ္မွာ သီတင္းတစ္ပတ္ေက်ာ္ ေတာမီးေတြ ဆက္လက္ေလာင္ကၽြမ္းေနတဲ့အတြက္

ေနာက္ထပ္ ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ လူေတြထြက္ေျပးခဲ့ၾကရတယ္လို႔ BBC သတင္းအရသိရပါတယ္။

 

 

အဲဒီလိုအိုးအိမ္ေတြ စြန္႔ခြာထြက္ေျပးဖို႔ အာဏာပိုင္ေတြက လတ္တေလာ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ၿမိဳ႕ေတြထဲ Williams Lake လည္းပါ၀င္ပါတယ္။

 

အခုေတာမီးေၾကာင့္ ၿဗိတိသွ် ကိုလံဘီယာျပည္နယ္ထဲ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာထားရၿပီး လူေပါင္း ၇ ေထာင္ ၀န္းက်င္ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေနရာေပါင္း ၁၆၀ ေက်ာ္မွာ ေတာမီးေလာင္ေနတာျဖစ္ၿပီး ေလတိုက္ႏႈန္းျမင့္တက္လာမႈကလည္း ေတာမီးေတြကို အရွိန္ပိုေကာင္းေနေစပါတယ္။