တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ တစ္ဦးတည္းေသာ ႏိုဘယ္ၿငိိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ကြယ္လြန္

တရုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ တစ္ဦးတည္းေသာ ႏိုဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ လူေရွာက္ဘို အသက္ ၆၁ ႏွစ္မွာ ကြယ္လြန္သြားပါၿပီ။မကြယ္လြန္ခင္မွာ

ကင္ဆာေရာဂါကုသဖို႔ အက်ဥ္းေထာင္ကေန ေဆးရံုကို သူ႕ကို ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ပါတယ္။

 

တရုတ္ႏိုင္ငံကို တပါတီအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ စနစ္ကေျပာင္းလဲဖို႔ အင္တာနက္မွာစာေရးသား ျဖန္႔ေ၀ခဲ့လို႔ ေထာင္ ၁၁ ႏွစ္က်ခံေနစဥ္မွာ ကြယ္လြန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ႏိုင္ငံျခားသြားၿပီး ေဆးကုသခံႏိုင္ဖို႔သူ႔ကို သြားခြင့္ျပဳပါဆိုၿပီး အေနာက္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ေတြက တရုတ္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေပမယ့္ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရပါတယ္။