ဗဟိုဘဏ္ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းတက္ေသာ္လည္း ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္ ကန္ေဒၚလာတန္ဖိုး က်ဆင္း

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားက ဗဟိုဘဏ္၏ ေလလံေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းဆြဲတင္မႈေၾကာင့္ ဗဟိုဘဏ္ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္း ဆက္တိုက္ျမင့္တက္

လာေသာ္လည္း ျပင္ပေစ်းကြက္၌ ကန္ေဒၚလာတန္ဖိုးက်ဆင္းေနေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

 

 

ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားက ေလလံေစ်းကြက္တြင္ ေစ်းဆြဲတင္မႈေၾကာင့္ ဗဟိုဘဏ္ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္းသည္ ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္၌ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၃၆၂ က်ပ္မွ ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္တြင္ ၁၃၆၆ က်ပ္သို႔ ျမင့္တက္လာသည္။

 

 

ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၃၆၁ က်ပ္ခန္႔သာ ေစ်းဖြင့္သည္။ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္တြင္ျပင္ပေစ်းကြက္၌ တစ္ေဒၚလာလွ်င္ ၁၃၆၃ က်ပ္အထိျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ျပင္ပေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာ၀ယ္လိုအား ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊လက္ရွိမိုးရာသီ၌ သြင္းကုန္အတြက္ ျပည္ပသို႔ေငြလႊဲပမာဏေလ်ာ့က်ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တန္ဖိုးျမင့္တက္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပင္ပေငြလဲလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးကေျပာသည္။

 

 

Credit-The VOICE Daily