ပစိဖိတ္သမုဒၵရာတြင္ THADD ဒံုးခြင္းဒံုးစနစ္ကို အေမရိကန္ေအာင္ျမင္စြာစမ္းသပ္

ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအတြင္း စမ္းသပ္မႈတြင္ ပစ္မွတ္ကို THADD ဒံုးခြင္းဒံုးစနစ္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ပစ္ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္ဟု အေမရိကန္စစ္ဘက္က

ေျပာၾကားေၾကာင္း BBC သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

 

 

ေျမာက္ကိုရီးယားက လုပ္ေဆာင္ေနေသာ တာလတ္ပစ္ ပဲ့ထိန္းဒံုးက်ည္ကဲ့သို႔ အမ်ိဳးအစားကို THADD ဒံုးခြင္းဒံုးစနစ္က တားဆီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

 

ယခုစမ္းသပ္မႈကို ၿပီးခဲ့ေသာလပိုင္းမ်ားက စီစဥ္ထားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယား လက္နက္အစီအစဥ္ႏွင့္ ပက္သက္၍ တင္းမာမႈမ်ားျဖစ္ပြားေနစဥ္ ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

 

 

အဂၤါေန႔က အေမရိကန္ဒံုးက်ည္ ကာကြယ္ေရးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ တာလတ္ပစ္ဒံုးက်ည္ကို THAAD ဒံုးခြင္းဒံုးစနစ္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ တားဆီးႏိုင္မႈသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားအပါအ၀င္ အျခားတိုင္းျပည္မ်ား၏  ဒံုးက်ည္ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအေပၚ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းကို ျမွင့္တင္ေပးသည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

 

 

Credit-The VOICE Daily