ျငိမ္းခ်မ္းေရးဂီတပြဲေတာ္ ၂၀၁၇ ကို ဘားအံျမိဳ႕တြင္ ထပ္တိုး ျပဳလုပ္မည္

မူလက ျငိမ္းခ်မ္းေရးဂီတပြဲေတာ္ ၂၀၁၇ ကို ျမန္မာနိုင္ငံက ျမိဳ႕ၾကီးဆယ္ျမိဳ႔မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ စီမံထားေပမဲ့ ေနာက္ထပ္ ဘားအံျမိဳ႕မွာပါ ထပ္တိုး

ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္နွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အနွစ္သာရ တို႕ကိုသိရိွနားလည္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျပီး ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဂီတပြဲေတာ္ ၂၀၁၇ ေတးသီဆိုျပိဳင္ပြဲ ကို သြားေရးလာေရးလြယ္ျပီး အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ ျမိဳ႕ေတြမွာ က်င္းျပဳလုပ္မွာျဖစ္ေပမဲ့ ကရင္ျပည္နယ္တြင္းမွာ မူလက က်င္းပဖို႔ စီစဥ္ခဲ့တာမ်ဳိး မရွိခဲ့ဘူးလို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ယွဥ္ျပိဳင္လုိသူေတြက ဂီတပြဲေတာ္ကို က်င္းပေပးဖို႕ေတာင္းဆိုလာတာေၾကာင့္ ဘားအံျမိဳ႕မွာလည္း ထပ္တိုးက်င္းပ သြားမွာၿဖစ္တယ္လို႔ ျမန္မာ့အသံနွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကားက ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေထြးက ေျပာပါတယ္။

 

 

ဘားအံျမိဳ႕မွာက်င္းပမယ့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဂီတပြဲေတာ္ ၂၀၁၇ ေတးသီခ်င္းဆိုျပိဳင္ပြဲကို ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္လုိသူေတြ အေနနဲ႔  ေလွ်ာက္လႊာေတြကို ဘားအံ၊ ေကာ့ကရိတ္၊ လႈိင္းဘြဲ႔ နွင့္ ျမ၀တီ ျမိဳ႕ေတြရွိ ျပန္ဆက္ရုးံေတြမွာ ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္မွ စတင္ျပီး ထုတ္ယူ ေလ်ွာက္ထားနိုင္ျပီ လို႔ သိ ရပါတယ္။