သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ဆုိင္ရာကိစၥရပ္ေတြမွာ ေမာင္းသူမဲ႔ေလယာဥ္ေတြ အသုံးျပဳ နုိင္ဖုိ႔ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈေတြ၊လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမူဆုိင္ရာ အကူအညီေတြအတြက္ ေမာင္းသူမဲ႔ေလယာဥ္

(uav)ေတြ အသုံးျပဳရယူေဆာင္ရြက္နုိင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ တဲ႔အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကုိ လူမႈ၀န္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးနွင္႔ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးေရး ၀န္ႀကီး ဌာနက ဦးေဆာင္ကာ ေနျပည္ေတာ္ကHorizon Lake View Hotel မွာ ျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္ျပီး ဇူလုိင္လ ၁၂ ရက္ကေန ၁၄ ရက္ေန႔အထိ သုံးရက္တာ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရိွပါတယ္။

 

 

အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္(uav)ေတြကုိ အသုံးျပဳလာနုိင္တဲ႔အတြက္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္္ပြားတဲ႔ေနရာေတြက လက္ရွိအေျခအေနေတြနဲ႔သက္ဆုိင္တဲ႔သတင္း အခ်က္အလက္ေတြ၊ေကာင္းကင္ဓာတ္ပုံေတြကုိ အလ်င္အျမန္ရယူနုိင္မွာျဖစ္တဲ႔အတြက္ အဲဒီေဒသ ေတြက အေရးေပၚလုိအပ္ခ်က္ေတြ လတ္တေလာလုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ အခ်ိန္တုိအတြင္း သိရွိလာမယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

 

 

ဒါ႔ေၾကာင္႔ လုိအပ္တဲ႔လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေတြကုိ အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီေဆာင္ရြက္လာနုိင္မွာျဖစ္ျပီး ထိခုိက္ခံစားရတဲ႔ျပည္သူေတြကုိ အတုိင္းအတာတစ္ခု အထိအေထာက္အကူျဖစ္ေစႏုိင္တာေၾကာင့္ ေမာင္းသူမဲ႔ေလယာဥ္(uav)ေတြဟာ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္ဆုိင္ရာစီမံခန္႕ခြဲမႈလုပ္ငန္းေတြမွာ အေထာက္အကူျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။