ကေနဒါမွာ ေတာမီးအႀကီးအက်ယ္ေလာင္ကၽြမ္း

ကေနဒါႏိုင္ငံ၊ၿဗိတိသွ် ကိုလံဘီယာ ျပည္နယ္မွာေတာမီး အၾကီးအက်ယ္ေလာင္ေနတဲ့အတြက္ လူ ၇ ေထာင္ေက်ာ္ အိုးအိမ္ေတြစြန္႔ခြာ

ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရပါတယ္။

 

 

ေတာမီးၿငိမ္းသတ္ေရးမွာ စစ္တပ္ရဲ႕ အကူအညီေတာင္းရ လိမ့္မယ္လို႔ ျပည္နယ္အာဏာပိုင္ေတြက ဆိုပါတယ္။ လက္ရွိမွာလည္း မီးသတ္သမားအေယာက္ ၂ ေထာင္အင္အားသံုးၿပီး ၾကိဳးစားၿငိမ္းသတ္ေနရသလို၊အင္အားထပ္ျဖည့္ဖို႔ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းက မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြကို ေခၚယူထားရပါတယ္။

 

 

အဲဒီျပည္နယ္မွာ ၁၄ ႏွစ္အတြင္းပထမဆံုးအႀကိမ္အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာထားရတယ္လို႔ BBC သတင္းအရသိရပါတယ္။