" ၂၀၁၇တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ လမ္ညႊန္း ၾသဂုတ္ဒုတိယပတ္၌ တုတ္ေပးမည္"

၂၀၁၇ ခုနွစ္ တကၠသိုလ္ ဝင္စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားအတြက္ တကၠသိုလ္ ဝင္ခြင့္ လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို ၾသဂုတ္ ဒုတိယပတ္တြင္စတင္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဇူလိုင္ ၅ ရက္၌ ေျပာပါတယ္။

 

ယခုနွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းသည္ ယခင္နွစ္ထက္ တစ္ပတ္ေနာက္က်၍ ထြက္ရွိလာေသာ္လည္း တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို ယခင္နွစ္ကအတိုင္း ေက်ာင္းသားမ်ားထံသို႔ ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဒါက္တာသိန္းဝင္းကေျပာပါသည္။

 

Credit: : Myanmar Time