ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း ေပါက္ကြဲမႈ မျဖစ္ေစရန္ အေရးေပၚအခ်က္ျပစနစ္ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္သို႔ ပို႔လႊတ္သည့္ ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းမွာ တရုတ္ျပည္အတြင္း ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔နယ္တြင္ရွိေသာ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းကို အေရးေပၚအခ်က္ျပစနစ္ျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိေၾကာင္း အေရွ႔ေတာင္အာရွေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းကုမၸဏီ SEAGP ထံမွသိရသည္။ 

 

အဆိုပါေပါက္ကြဲမႈမွာ ေကြ႔က်ိဳးျပည္နယ္တြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈျဖစ္ပြားေသာေၾကာင့္ ေျမျပိဳခဲ့ျပီး ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းေပါက္ကြဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ပိုက္လိုင္းပ်က္ေနျခင္း လူ၏ေပါ့ဆျခင္း ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းတရုတ္သတင္းဌာနေဖာ္ျပမႈကို ၄င္းကိုရွင္းျပသည္။ 

 

 

ယင္းသို႔ ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ခဲ့ေသာ္ လည္းေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႔နယ္ရွိ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း လည္ပတ္ေနဆဲ ျဖစ္ျပီး တရုတ္ႏိုင္ငံေရႊလီျမိဳ႔သို႔ ပို႔လႊတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၄င္းကေျပာၾကားသည္။

 

 

 

Credit-The VOICE Daily