အာဇာနည္ေန႔တြင္ အတြင္း၀န္ရံုးေနရာအခ်ိဳ႕ကို ပိုမို၀င္ေရာက္ လည္ပတ္ခြင့္ေပးသြားမည္

အခုလာမယ့္ ဇူလိုင္လ(၁၉) ရက္မွာက်ေရာက္မယ္႔  ႏွစ္(၇၀)ေၿမာက္အာဇာနည္ေန႔မွာ အတြင္း၀န္ရံုးကို အမ်ားျပည္သူမ်ားအတြက္

ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမွာျဖစ္ၿပီး အတြင္း၀န္ရံုးရဲ႔ေနရာအခ်ိဳ႔ကို ပိုမို၀င္ေရာက္ လည္ပတ္ခြင့္ေပးသြားမယ္္လို႔ သိရပါတယ္။ 

 

 

အာဇာနည္ေန႔မွာ အတြင္း၀န္ရံုးရဲ႕အထိမ္းအမွတ္ေနရာေတြျဖစ္တဲ့ ပါလီမန္ အေဆာက္အဦး အထိမ္းအမွတ္ေက်ာက္တိုင္ကိုသာ ယခင္က အမ်ားၿပည္သူမ်ား ၾကည့္ရႈႏိုင္ေအာင္ ဖြင္႔လွစ္ၿပသတာၿဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္မွာေတာ႔ ဗိုလ္ခ်ဴပ္တို႔လုပ္ႀကံခံရတဲ့အစည္းအေ၀းခန္းမကို ပါအမ်ားျပည္သူႀကည့္ရွုႏိုင္ေအာင္ဖြင့္လွစ္ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔သိရပါတယ္။

 

 

ဒါ႔အၿပင္ အာဇာနည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အႏုပညာ ပန္းခ်ီျပပြဲကိုပါ ထည့္သြင္းက်င္းပသြားမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ အတြင္း၀န္ရံုး ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ထံမွ သိရပါတယ္။

 

အခုလာမယ့္ အာဇာနည္ေန႔အတြက္ အတြင္း၀န္ရံုးကို  ႀကံ႕ခိုင္မႈရွိေစေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈေတြျပဳလုပ္ေနၿပီး ဇူလိုင္လ(၁၉) ရက္အာဇာနည္ေန႔မွာအတြင္း၀န္ရံုးကို  မနက္ရွစ္နာရီခြဲ ကေန ညေနေလးနာရီအခ်ိန္ထိ အမ်ားျပည္သူမ်ား ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ဖို႔ ဖြင့္လွစ္ေပးမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။