ႏိုင္ငံတကာ ရဲမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ တရားမ၀င္ေဆး၀ါးဖမ္းမည္

အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနက ႏိုင္ငံတကာရဲမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ Operation Pengea-10 အစီအစဥ္ျဖင့္

တရားမ၀င္ေဆး၀ါးမ်ားကို  ဖမ္းဆီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္က ေျပာၾကားသည္။

 

 

အဆိုပါ Operation Pengea-10 သည္ တရားမ၀င္ေဆး၀ါးမ်ား၊ေဆးအတုမ်ားႏွင့္ စပ္ေဆးမ်ား အမ်ားဆံုးေတြ႔ရသည့္ေနရာမ်ားကို အဓိကထား တိုက္ဖ်က္မည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး Operation Pengea-9 ကိုၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၳေလးအပါအ၀င္ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၌လည္း ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎ကျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။

 

 

ႏိုင္ငံအႏွံ႔တြင္ တရားမ၀င္ေဆး၀ါးအတု၊စံမညီေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ စပ္ေဆးမ်ားေရာင္းခ်ေနမႈကို ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းေဆး၀ါးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားေဆး၀ါးဥပေဒျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ရံုးတင္တရားစြဲဆိုထားသည့္ အမႈေပါင္း ၉၉ မႈရွိေၾကာင္း၊၂၀၁၇ ခုႏွစ္ လက္ရွိအခ်ိန္အထိ တရားစြဲဆြဲထားသည့္ အမႈေပါင္း ၂၅ မႈရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာန၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရသိရသည္။

 

 

Credit-The VOICE Daily