ျမန္မာ-ကိုရီးယား စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းစတင္

ျမန္မာ-ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည့္ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေျမျမင္

ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားစတင္ေနေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဦးစီး ဌာနထံမွသိရသည္။

 

 

အဆိုပါစက္မႈဇုန္စီမံကိန္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေညာင္ႏွစ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေျမ ၅၇၀ ဧကေပၚတြင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦး၀င္းႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

 

 

ျမန္မာ-ကိုရီးယားစက္မႈဇုန္ စီမံကိန္းတြင္ လုပ္ကိုင္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသင္တန္းေက်ာင္း(Training Center)မ်ား၊၀န္ထမ္းမ်ားေနထိုင္ရန္ အေဆာက္အအံုမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းစီမံကိန္းကို ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ေက်ာ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

 

 

Credit-The VOICE Daily