ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳရဲလုပ္ငန္းစနစ္ကို ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ (၂၅၀၀)နီးပါး သင္ၾကားေပးထား

ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳတဲ႔ရဲလုပ္ငန္းစနစ္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္ (၂၅၀၀)နီးပါးကို သင္ၾကားေပးထားျပီးျဖစ္တယ္လို႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕က ေျပာၾကားလိုက္တာပါ။တရားဥပေဒစိုးေရးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ ျပည္သူလူထုပူးေပါင္းပါ၀င္လာေအာင္ စည္းရုံး လုပ္ေဆာင္ဖို႕၊ ျပည္သူေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကို  အဆင္ေျပေအာင္ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႕ ၊ စညး္ရုးံေရးေကာင္းမြန္ျပီး အရည္အခ်င္းျပည့္၀တဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ေတြျဖစ္ေစဖို႕ ရည္ရြယ္ျပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့တာလို႕လည္းသိရပါတယ္။

 

ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းေတြနဲ႕အညီ လူမႈေရးအသြင္ေဆာင္တဲ့ ရဲလုပ္ငန္းစနစ္က်င့္သုံးလုပ္ေဆာင္ဖို႕ ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳတဲ့ ရဲလုပ္ငန္းစနစ္ဆိုင္ရာေတြကို နိုင္ငံတကာအဆင့္မီလုပ္ေဆာင္နိုင္ေအာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕က ၂၀၁၄ခုနွစ္ကတည္းက ဥေရာပသမဂ္ၢနဲ႕ပူးေပါင္းကာ စတင္သင္ၾကား ေလ့က်င့္လုပ္ေဆာင္လာခဲ့တာပါ။

 

ခုဆို တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕က သင္တန္းနည္းျပေတြက တဆင့္ ဆင့္ပြားသင္တန္းေတြ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳတဲ့ရဲလုပ္ငန္း စနစ္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွာ စတင္သင္ၾကားခ်ိန္ ကေန ခုသင္တန္းအပါအ၀င္ လက္ရွိခ်ိန္ထိ  တပ္ဖြဲ႕၀င္ အရာရွိ၊ အျခားအဆင့္ သင္တန္းသားေတြ စုစုေပါင္း(၂၅၀၀)၀န္းက်င္ သင္ၾကားေပးျပီးျဖစ္တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

 

ဒီေန႔ဖြင့္လွစ္တဲ့ (၉/၂၀၁၇)သင္တန္းကေတာ့ ဒီႏွစ္အတြင္း (၉)ႀကိမ္ေျမာက္ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားေပးခဲ့တဲ့ သင္တန္းျဖစ္ျပီး ဒီသင္တန္းမွာ တပ္ဖြဲ႕၀င္သင္တန္းသား (၇၅)ဦးကို သင္တန္းကာလ (၂)ပတ္တာသင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူကိုဗဟိုျပဳေသာ ရဲလုပ္ငန္းစနစ္ကို ရန္ကုန္တိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွာ ဥေရာပသမဂၢအစီစဥ္နဲ႕ ပို႕ခ်ေပးခဲ့တာ အမွတ္စဥ္ (၁၉)ခုထိရွိခဲ့ျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ အစီစဥ္နဲ႕ ပို႕ခ်ေပးခဲ့တာ အမွတ္စဥ္(၃၃)ခုထိရွိခဲ့ျပီးျဖစ္တယ္လို႕လဲ သိရပါတယ္။