ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ စစ္ဘက္ကိစၥေဆြးေႏြးရန္ ေတာင္ကိုရီးယား ထူးထူးျခားျခားအဆိုျပဳ

ၿပံဳးယမ္း၏ တိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္မႈေၾကာင့္ သီတင္းပတ္မ်ားစြာ တင္းမာခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပရန္

ေတာင္ကိုရီးယားက အဆိုျပဳလိုက္သည္ဟု သိရပါတယ္။

 

ဆက္လက္စီစဥ္ျဖစ္မည္ဆိုပါက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ပထမဆံုး ထိပ္ပိုင္းအဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျဖစ္လာမည္ဟု ဆိုသည္။ၿပံဳးယမ္းကမူ ေတာင္ကိုရီးယားဘက္က အဆိုျပဳခ်က္ကို ယခုအထိ တံု႕ျပန္မႈမရွိေသးေပ။လက္ရွိေတာင္ကိုရီးယား သမၼတ မြန္ေဂ်းအင္းသည္ ေျမာက္ဘက္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရးထူေထာင္လိုသည္ဟု ယခင္ကပင္ေျပာၾကားခဲ့သူျဖစ္သည္။

 

 

ယခုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ယခင္ကလည္း အသံုးျပဳခဲ့သည့္ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားစစ္မဲ့ဇုန္ရွိ ပန္မြန္ဂ်ံဳေက်းရြာမွ ေျမာက္ကိုရီးယား အေဆာက္အအံု ေတာင္ဂ်ီဂက္တြင္ က်င္းပဖြယ္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္တြင္ က်င္းပရန္ အဆိုျပဳထားေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားဒုတိယ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဆူခ်ဴဆြတ္က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာၾကားသြားသည္။

 

Credit - The VOICE Daily